چطور تگ دی جی بسازیم

چطور تگ دی جی بسازیم؟

قرار توی این ویدیو با حضور دوست خوبم ابوالفضل قبادی با عنوان “چطور تگ دی جی بسازیم؟” یه تگ دی […]

حذف نویز با iZotope RX 9 Audio Editor

حذف نویز با iZotope RX 9 Audio Editor

توی این ویدیو آموزشی روش دوم حذف نویز رو روی صدای معروف خورشید پشتش به ماست اعمال میکنیم ببنید چقدر […]